Pomocy

Mam problem, a mianowicie nie chce mi wyszukać meczu rankingowego ani BR ani CS odlicza do 5 min max i jest napisane ,,automatching timeout'' Nie wiem co mam zrobić. Podkreślam że gram na PC.

Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!